Spreekuur

Voor afspraken kunt u bellen vanaf 08:00 uur. Belt u vroeg dan kunt u vaak dezelfde dag nog terecht. Een afspraak duurt 10 minuten, heeft u meerdere klachten maak dan een dubbele afspraak.

Telefonisch spreekuur

Heeft u vragen die telefonisch beantwoord kunnen worden of wilt u uitslagen betreffende een onderzoek opvragen, belt u dan voor 11:30 uur met de assistente.

Zij zal de huisarts vragen u terug te bellen tussen 12:00 uur en 14:30 uur op een nummer waar u op dat moment bereikbaar bent.